محصولات

محصولات این شرکت قادر است دامنه ی زیادی از نیازمندیهای بازار را پوشش

دهد.

1- پلی آمید6 گرید تزریق در سه رده کیفی

2- پلی آمید6 با 30% الیاف شیشه در سه رده کیفی
3- پلی آمید6 با 50% الیاف شیشه
4- پلی آمید66 گرید تزریق در دو رده کیفی
5- پلی آمید66 گرید تزریق در سه رده کیفی
6- پلی پروپیلن با درصدهای 20-30-40 درصد پودر تالک و کربنات کلسیم،در سه سطح کیفی
7- پلی پروپیلن با درصدهای 20-30-40 درصد الیاف شیشه، در سه سطح کیفی
8- PA6 (پلی آمید6) مقاوم به ضربه
9- POM (پلی استال) مقاوم به ضربه
10- PC/ABS در دو سطح کیفی
11- PC (پلی کربنات) با 30-10 درصد الیاف شیشه
12- PBT (پلی بوتیلن ترفتالات) با 30% الیاف شیشه